666/2000

Given i Helsingfors den 6 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 (582/1993) 11 § 2 mom. samt

ändras 6 a, 8 och 10 §, av dessa lagrum 6 a § sådan den lyder i förordning 1328/1994, som följer:

6 a §

Tingsrätten förklarar andra än domartjänster vid tingsrätten lediga att sökas.

8 §

Om tjänstledighet för lagmannen för högst ett år beslutar hovrätten och om tjänsteledighet för en längre tid än ett år högsta domstolen, om inte något annat följer av 11 §.

Om tjänstledighet för en tingsdomare för kortare tid än ett år beslutar lagmannen och om tjänstledighet för ett år eller för en längre tid högsta domstolen.

Tingsrätten skall sända ansökningar om tjänstledighet enligt 1 mom. för en längre tid än ett år samt beslut enligt 2 mom. om beviljande av tjänstledighet till hovrätten för kännedom. Dessutom skall tingsrätten underrätta hovrätten om utnämning av tingsdomare för viss tid.

10 §

Om en tjänst som lagman vid tingsrätten är vakant eller om lagmannen är förhindrad att sköta sin tjänst förklarar hovrätten tjänsten ledig att sökas samt gör en framställning hos högsta domstolen om utnämning av en domare för viss tid till uppdraget som lagman.


Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

Helsingfors den 6 juli 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Lijeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.