663/2000

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av sättpotatis

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av bilaga 2 av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av sättpotatis* 78/00 30.6.2000 7.7.2000

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, tfn (09) 5765 111.

* rådets direktiv 66/403/EEG, (31966L0403); EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320

Helsingfors den 30 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Mantila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.