588/2000

Utfärdat i Helsingfors den 20 juni 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat ikraftträdelsestadgandet i punkten 1 i bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (238/1998), sådant det lyder i beslutet 1195/1999 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Tillsynsavgiften som uppbärs för uppsynstiden som upphör den 31 augusti 2000, be- stäms så att denna förordning tillämpas, likväl så att avgiften är högst dubbelt så stor som tillsynsavgiften enligt de grunder som tillämpades när social- och hälsovårdsministeriets beslut 1195/1999 trädde i kraft.

Helsingfors den 20 juni 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.