561/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 50 a § värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950) 50 a §, sådan den lyder i lag 1169/1988, som följer:

50 a §

En värnpliktig i beväringstjänst får inte förbjudas att delta i verksamhet för utvecklande av tjänstgöringsförhållandena, om deltagandet kan ske utan att det hindrar fullgö- randet av tjänstgöringsåliggandena.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 17/1999
LaUB 5/2000
RSv 44/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.