558/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändras i statsrådets beslut av den 20 januari 2000 om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut betalas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2000 används till nedan avsedd produktion (mk/ha):

Stödregion Region Region
A B
vete 500 500
råg 800 800
sockerbeta 1 200 1 200
stärkelsepotatis 850 850
frilandsgrönsaker,
dill och persilja . 2 650 2 350
äpplen 1 220 920
bär 300

Till EU-stöd för jordbruksgrödor berättigade växter, frånsett vete, råg, maltkorn, foder-spannmål, ensilagevall och träda

Region A 480
Region B 480
Region C1 480
Region C2 290

För fodervall betalas stöd till högst följande belopp (mk/ha):

Skärgårdsområdena
i regionerna A och B 1 000
Den övriga B-regionen 700
Region A 800
Regionerna C1-C4 600


Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.