557/2000

Given i Helsingfors den 15 juni 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändras i statsrådets beslut av den 20 januari 2000 om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (26/2000) 11 § 4 mom., 19 § 1 mom. och beslutets bilaga 2 som följer:

11 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stödet betalas till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Regioner C1 C2 C2 norr och C3 C3 C4 C4
skärgården
P1, P2 P3, P4 P4 P5
dikor 1 000 1 000 1 450 1 900 1 900 3 000 3 000
tjurar, 6 mån. och över 2 450 2 500 2 950 3 400 3 400 4 500 4 500
tackor 2 450 2 500 2 950 4 900 5 500 6 600 8 200
hongetter 2 310 2 360 2 460 3 060 3 260 3 600 4 100
svin 2 000 2 000 2 480 2 480 2 480 2 900 2 900
hönor 1 705 1 720 2 230 2 630 2 630 3 800 3 800
övriga fjäderfän 1 610 1 640 2 180 2 580 2 580 3 780 3 780
hästar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

19 §
Beaktande av kommissionens beslut

Vid betalning av stöd skall de bestämmelser i kommissionens beslut av den 4 maj 1995 (95/196/EG), kommissionens beslut av den 4 april 1997 (97/279/EG) och den 7 juni 2000 K(2000)1539 som gäller de i detta beslut avsedda stöden iakttas.Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 2

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR DJURENHETER

Djurenhet = de

de
Dikor 1
Tjurar, 2 år och över 1
Tjurar, 6 mån. ― under 2 år 0,6
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor, galtar 0,7
Hönor (inklusive moderhönor) 0,013
Broilrar 0,0053
Modersdjur av broiler 0,025
Modersdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar, över 6 månader
― avelsston (inkl. ponnyston) 1
― finska hästar 0,85
― 1―3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,6
BILDANDE AV DJURENHETER I FRÅGA OM SLAKTSVIN OCH UNGA SUGGOR OCH GALTAR SOM ÄR AVSEDDA FÖR AVEL OCH SÅDANA KALKONER, GÄSS OCH ANKOR SAMT HÄGNADE ÄNDER OCH FASANER SOM FÖDS UPP TILL KÖTTDJUR
13 slaktade slaktsvin 1 de
13 unga suggor och galtar som sålts till avelsdjur 1 de
223 slaktade kalkoner 1 de
325 slaktade gäss 1 de
585 slaktade ankor 1 de
1 375 slaktade hägnade änder 1 de
1 375 slaktade hägnade fasaner 1 de

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.