550/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 7 § lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996) 7 §, sådan den lyder i lag 1100/1999, som följer:

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 48/2000
EkUB 11/2000
RSv 64/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.