541/2000

Given i Nådendal den 16 juni 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om utrikesförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 februari 2000 om utrikesförvaltningen (204/2000) 3 § som följer:

3 §
Operativa ledningsförhållanden

Utrikesministeriet kan i ärenden som hör till dess anvarsområde meddela föreskrifter och anvisningar om en beskicknings verksamhet i enskilda fall.

Statsrådets kansli kan i enskilda ärenden som gäller Europeiska unionen meddela Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen den nationella ståndpunkten eller andra anvisningar. Utrikesministeriet ansvarar för meddelanden om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden.

Den behörighet som avses i denna paragraf gäller inte enskilda förvaltningsbeslut som omfattas av en beskicknings beslutanderätt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 26/2000
GrUB 9/2000
RSv 73/2000

Nådendal den 16 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Vid förfall för statsministern, Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.