530/2000

Given i Helsingfors den 9 juni 2000

Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 70 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1072/1998, som följer:

70 §
Riksdagsmans kostnadsersättningar och reserätt samt kostnadsersättningar för ledamöter i Europaparlamentet

Såsom i 1 mom. nämnd skälig ersättning betraktas talmannens och vice talmännens anslag enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947), en riksdagsmans telekommuni- kationsersättning samt en riksdagsmans kostnadsersättning.Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000. På kostnadsersättningar som betalts innan lagen träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

LM 61/2000
FiUB 9/2000
RSk 12/2000

Helsingfors den 9 juni 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.