521/2000

Given i Helsingfors den 31 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 12 § 1 mom. förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998), sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1005/1999, en ny 3 a-punkt som följer:

12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:


3 a) 140 procent i utbildningsprogrammet för brandbefäl, vilket leder till yrkeshögskoleexamen i teknik,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.