519/2000

Given i Helsingfors den 31 maj 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om upphävande av lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om upphävande av lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (638/1998) 3 § 2 mom. som följer:

3 §

På de försök som pågår när denna lag träder i kraft och på de försök som inleds senast den 1 augusti 1998 tillämpas bestämmelserna i den lag som nämns i 1 § och de med stöd av den utfärdade bestämmelserna om studier och examina inom försöket, intagning av studerande, ändring, komplettering och indragning av försökstillstånd samt avslutande av försök. Till sådan utbildning som avses i försöket med utbildning på ungdomsstadiet kan studerande antas sista gången 2001. I fråga om förvaltningen av en försöksenhet gäller den lag som nämns i 1 §, om inte de utbildningsanordnare som varit huvudmän för läroanstalterna i försöksenheten avtalar något annat eller om inte den utbildningsanordnare som varit huvudman för läroanstalterna i försöksenheten beslutar något annat. I fråga om förvaltningen av en tvåspråkig försöksenhet gäller dock 6 § 4 mom. i den lag som nämns i 1 §. I fråga om försöksenhetens finansiering gäller 18 § 1 mom. och 19 § i den lag som nämns i 1 §.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2000
KuUB 2/2000
RSv 55/2000

Helsingfors den 31 maj 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.