511/2000

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändringar av jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur1) 8/VLA/2000 2.6.2000 1.7.2000
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kötthygien2) 9/VLA/2000 2.6.2000 1.7.2000

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 2000/68/EG (32000D0068), EGT nr L 23, 28.1.2000, s. 72
2) Rådets direktiv 64/433/EEG (31964L0433), ändr. genom direktiv 91/497/EEG (319991L0497), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69 och 95/23/EG (31995L0023), EGT nr L243, 11.10.1995, s. 7, kommissionens beslut 2000/68/EG (32000D0068), EGT nr L 23, 28.1.2000, s. 72

Helsingfors den 2 juni 2000

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.