479/2000

Given i Helsingfors den 26 maj 2000

Statsrådets förordning om ändring av 24 § jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 24 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i förordning 869/1998, som följer:

24 §
Almänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


7) östersjövikare 16.10―15.4 och 1.6―31.8 samt gråsäl 16.10―15.4;Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2000.

Helsingfors den 26 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.