465/2000

Utfärdat i Helsingfors den 24 maj 2000

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets beslut av den 2 februari 2000 om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelis-lutherska församlingarna (83/2000) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas preliminära utdelning, som enligt 13 och 30 § lagen om skatteredovisning skall tillämpas vid redovisningen av sam fundsskatt för skatteåren 1999, 2000 och 2001, iakttas bestämmelserna i detta beslut.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2000.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i juni 2000.

Helsingfors den 24 maj 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.