419/2000

Utfärdat i Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken på det nationella stödet för produktion av vallväxtfrö 1999

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) beslutat:

1 §
Stödbelopp

För certifierad produktion av vallväxtfrö som producerats 1999 betalas nationellt stöd för produktion av vallväxtfrö som följer (mk/ha):

rödklöver 1 270
timotej 1 300
ängssvingel 1 240
hundäxing 2 000
engelskt rajgräs 1 180
2 §
Stödberättigade växtsorter

Stöd kan betalas för fröproduktion av växtsorter som ingår i Finlands växtsortslista 1999:1 och 1999:2.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2000.

Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.