417/2000

Given i Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkt 3.2 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädning samt bildning av basskiften år 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras den andra föreskriften i punkt 3.2 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär av den 29 februari 2000 om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädning samt bildning av basskiften år 2000 (37/00) som följer:

BEMYNDIGANDE: Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2, 3 och 11 §.

1 §
Ensilagevall

En ensilagevallblandning kan även innehålla frön av andra växter än vallväxter eller klöver (till exempel av spannmål eller ärt), men minst 15 % av fröblandningens vikt (kg/ha) skall utgöras av vallfrön. I varje vall skall årligen minst en ensilageskörd som bärgas i huvudsak bestå av vall.


Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.