411/2000

Utfärdat i Helsingfors den 2 maj 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd per värphöna 1999

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Beloppet av stöd per värphöna

Som i 12 § 5 mom. statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) avsett stöd betalas till producenterna i stöd per värphöna för 1999 enligt följande:

Region mark
Yttre skärgården, regionerna A och B 25,30
Åland, utom yttre skärgården 25,30
Regionerna A och B, utom Åland och yttre skärgården 22,30
Yttre skärgården, region C 7,30
Region C, utom yttre skärgården 7,30
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 2 maj 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.