400/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 4 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1543/1995, som följer:

4 a §

Skatten anses vara betald till skatteuppbördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto på inbetalningen till statens konto eller på prestationen till redovisningsverkets kassa eller när banköverföringen till ovan nämnda konto har debiterats ett konto i en penninginrättning som fungerar som betalningsställe. Finansministeriet får bestämma att skatt som erlagts i utlandet kan anses vara betald innan den noterats på statens konto.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.