392/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 36 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 36 § 2 mom. som följer:

36 §

Penninginrättningarna skall dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på tullverkets konto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om skattemedlen inte har inbetalts på tullverkets konto så som föreskrivs i 13 a § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/1988), skall penninginrättningen betala en av finansministeriet fastställd ränta för dröjsmålstiden.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.