390/2000

Given i Helsingfors den 20 april 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1557/1992, som följer:

1 §

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordiska Investeringsbanken, Fonden för indust- riellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000
EkUB 4/2000
RSv 39/2000

Helsingfors den 20 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.