328/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Belopp som beräknas enligt den grundläggande utbildningens nyckeltal

Nyckeltalet beräknas som medeltalet av de tal som bestäms per elev på det sätt som bestäms i 3―5 mom. Vid beräkning av nyckeltalet räknas de elever som får förskoleundervisning som ordnas för dem som omfattas av en sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning som elever i årskurs 1―6 och de elever som får påbyggnadsundervisning som elever i årskurs 7―9. Vid beräkning av nyckeltalet beaktas inte elever som har fyllt 18 år och inte andra elever än dem som får sådan förskoleundervisning som avses i detta moment.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet för den grundläggande utbildningen fastställs för 2001.

Helsingfors den 30 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.