315/2000

Given i Helsingfors den 22 mars 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 5 § 1 mom. i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995), sådant det lyder i beslutet av den 3 december 1998 (928/1998), som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Helsingfors den 22 mars 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
5 §
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 1 000 mk
Avgift för förnyelse av registrering 1 100 mk
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 300 mk
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 400 mk
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 600 mk
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 700 mk
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den tredje 400 mk
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den tredje 600 mk
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 280 mk
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 230 mk
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 230 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.