314/2000

Given i Helsingfors den 21 mars 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av stöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §

I fråga om fördelningen av de mängder livsmedel som varje finansår beviljas biståndsorganisationer såsom stöd av Europeiska gemenskapens medel iakttas vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §

Det stöd som avses i denna förordning beviljas på ansökan som riktats till jord- och skogsbruksministeriet.

De livsmedel som beviljas såsom stöd fördelas mellan de biståndsorganisationer som inom utsatt tid ansökt om dessa så, att de mängder livsmedel som organisationernas ansökt om minskas proportionellt.

Det stöd som avses i denna förordning omfattar endast de organisationer vilkas livsmedelsmängd, fastställd enligt vad som anges ovan, är minst 1 000 kg.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2000. Åtgärder för att förbereda de stödarrangemang som avses i förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 mars 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.