298/2000

Given i Helsingfors den 17 mars 2000

Lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 37 kap. 12 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant detta lagrum lyder i lag 602/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

12 §
Definitioner

Vad som i detta kapitel bestäms om pengar, tillämpas på sedlar och mynt också innan de har satts i omlopp.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

RP 154/1999
LaUB 2/2000
RSv 18/2000

Helsingfors den 17 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.