276/2000

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Enligt statsrådets beslut, som är utfärdat på föredragning av jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (669/1993) 1 §, sådan den lyder i statsrådets beslut 776/1995 som följer:

1 §
Jaktvårdsavgift

Jaktvårdsavgift enligt 1 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är 130 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 9 mars 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.