272/2000

Utfärdat i Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiden för avtal om miljöspecialstöd för jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §

Ansökan om miljöspecialstöd för jordbruket skall senast den 28 april 2000 lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning där gårdbruksenhetens driftcentrum är beläget.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 8 mars 2000. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslut träder i kraft.

Helsingfors den 29 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.