249/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 11 § förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/1986) 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1230/1987 och 203/1998, som följer:

11 §

Fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter verkställs i straffanstalter enligt placeringsanvisningar som fastställts av justitieminsteriet. Även personer som häktats för brott eller av någon annan orsak (rannsakningsfångar) placeras i anstalter.

Rannsakningsfångar eller personer som även av andra orsaker än fängelsestraff skall hållas häktade får inte placeras i arbetskoloni eller någon annan öppen anstalt.

I sinnessjukhuset för fångar och vid fängelsernas psykiatriska avdelningar vårdas fångar som behöver psykiatrisk vård och fångar som internerats i tvångsinrättningar. Rättspsykiatriska undersökningar av personer som är åtalade för brott kan även utföras där.

Om placering av personer som förordnats till ungdomsfängelse eller internerats i tvångsinrättning bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.