224/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 3 § förordningen om medling i arbetstvister

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om medling i arbetstvister (1205/1987) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 467/1989, som följer:

3 §

Riksförlikningsmännen utnämns av statsrådet.

Övrig personal vid riksförlikningsmän nens byrå utnämns eller anställs av arbets-ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.