Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

223/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 8 § förordningen om arbetsministeriet

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 23 december 1998 om arbetsministeriet (1093/1998) 8 § som följer:

8 §
Besättande av tjänster

Kanslichefen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Överdirektören, direktörerna, konsultativa tjänstemän, regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av statsrådet. Om utnämning av lagstiftningsråd bestäms i reglementet för statsrådet.

Andra tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

De utnämningsärenden som republikens president eller statsrådet avgör föredras för statsrådet av kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid ministeriet som sköter personalärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.