218/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av 3 § och temporär ändring av 8 § 1 mom. lagen om statens affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/1987) 3 § och 8 § 1 mom. som följer:

3 §
Budgeteringsprincipen

Inkomstposter och anslag som gäller ett affärsverk skall tas upp i statsbudgeten endast till den del som anges i denna lag eller i en lag om respektive affärsverk.

8 §
Upplåning

Ett affärsverk får ta upp lån för sin verksamhet, om återbetalningstiden är kortare än ett år, samt ta upp leveranskrediter (kortfristiga lån) så som statsrådet bestämmer. Det sammanlagda beloppet av affärsverkens kortfristiga lån får dock uppgå till högst 2 000 000 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Lagens 8 § 1 mom. är i kraft till den 31 december 2001.

RP 4/2000
StaUB 2/2000
RSv 14/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.