213/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/1958) 2 § 2 mom., 3 § 3 mom. och 4 § 2 mom., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 951/1988, samt

ändras 3 § 1 mom. och 4 § 1 och 3 mom. som följer:

3 §

Om behörighetsvillkor för försäkringsöverdomaren samt äldre och yngre försäkringsdomare bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000). Försäkringssekreterarna skall ha avlagt juris kandidatexamen samt vara förtrogna med domaruppgifter eller ha tjänstgjort som föredragande vid försäkringsdomstolen minst tre år.


4 §

Om utnämning av försäkringsöverdomaren samt äldre och yngre försäkringsdomare bestäms i lagen om utnämning av domare.


Försäkringssekreterarna utnämns av högsta domstolen efter det tjänsterna varit lediganslagna och försäkringsdomstolen upprättat tjänsteframställning.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.