211/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 4 § 2 mom. och 6 § samt

ändras rubriken för 5 § och 5 § 1 mom., 11 § och 14 § 1 mom. som följer:

5 §
Utnämning av och behörighetsvillkor för ledamöterna

Om utnämning av överdomaren och förvaltningsrättsdomarna samt om behörighetsvillkor för överdomaren och andra förvaltningsrättsdomare än de som avses i 2 mom. bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).


11 §
För viss tid utnämnda domares rätt att delta i behandlingen av ärenden

Domare som har utnämnts för viss tid kan även efter utgången av denna tid delta i behandlingen av ärenden som de varit med om att bereda eller behandla under den tid för vilken de utnämnts.

14 §
Plenum

I förvaltningsdomstolens plenum deltar överdomaren som ordförande samt de ordinarie förvaltningsrättsdomarna och de förvaltningsrättsdomare som utnämnts för ett år eller längre tid. När en sakkunnigledamot enligt lag skall delta i behandlingen av ett lagskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när saken behandlas i plenum.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.