207/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 431/1999,

ändras 2 §, sådan den lyder i lagarna 805/1949, 198/1991 och 1695/1992, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i lag 1109/1998, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Högsta förvaltningsdomstolen består av en president och såsom ledamöter minst 15 förvaltningsråd. Om utnämning av presidenten och ledamöterna vid högsta förvaltningsdomstolen samt om behörighetsvillkoren för dem bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).

De för viss tid utnämnda förvaltningsråden skall fördelas jämnt på de olika avdelningarna.

9 §

Föredragandena utnämns av högsta förvaltningsdomstolen. För föredragandena gäller i fråga om behörighetsvillkor, utnämningsgrunder och utnämning för viss tid det som bestäms i lagen om utnämning av domare.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.