192/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Stadganden som skall tillämpas

Lagen om förvaltningsförfarande (598/ 1982) skall tillämpas på finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 174/1999
GrUB 1/2000
RSv 7/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.