140/2000

Given i Helsingfors den 11 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om arkivverket

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 23 september 1994 om arkivverket (832/1994) 10 §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 15 § som följer:

10 §

Av generaldirektören fordras högre högskoleexamen, förtrogenhet med arkivverkets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Av arkivråden och direktörerna för landsarkiven fordras högre högskoleexamen, förtrogenhet med arkivverkets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga.

11 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet.


12 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet för högst två år av undervisningsministeriet och för en längre tid av statsrådet.


15 §

Ändring i beslut av riksarkivet och landsarkiven söks hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 11 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.