138/2000

Given i Helsingfors den 11 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/1961) 24 §, sådan den lyder i förordning 188/1981, samt

ändras 2 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 327/1975, som följer:

2 §

Ansökan skall avfattas på en blankett enligt ett formulär som justitieministeriet godkänt eller i övrigt i enlighet med ett formulär som justitieministeriet godkänt.Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2000.

En sådan ansökan som avses i 2 § 2 mom. får göras på en blankett enligt ett formulär som justitieministeriet godkänt innan denna förordning träder i kraft till dess blankettformulären har förnyats.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.