132/2000

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 2000

Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § i trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har

ändrat 3 § 2 mom. 3 punkten i trafikministeriets beslut av den 20 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995),

sådan den lyder i beslut 1107/1998, som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:


3) beviljande av undantagstillstånd i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 700 mark.


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 2000.

Helsingfors den 9 februari 2000

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.