109/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 1 §, sådan den lyder i lag 436/1999, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller offentlighet vid rättegång i riksrätten, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, förvalt- ningsdomstolarna, tingsrätterna, jorddomstolarna, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och krigsrätt.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.