100/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Lag om ändring av 3 § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Förhållande till vissa författningar

Om begränsning av utsläpp av kemikalier i miljön och rening av utsläpp gäller miljöskyddslagen (86/2000) och havsskyddslagen (1415/1994). Om behandling av avfall som består av kemikalier och om annan avfallshantering gäller dessutom avfallslagen (1072/1993).Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999
MiUB 4/1999
LaUU 15/1999
GrUU 11/1999
JsUU 18/1999
RSv 100/1999

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.