73/2000

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 2000

Undervisningsministeriets beslut om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Undervisningsministeriet har beslutat

ändra 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § i sitt beslut av den 4 februari 1999 om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (161/1999) som följer:

2 §

Priset per enhet för ett utrymme som hör till dyrhetsklass 100 är 8 240 mark per nyttokvadratmeter. Priset per enhet för utrymmen som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för ett utrymme i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för utrymmet i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De priser per enhet som uträknats enligt 2 och 3 § höjs på basis av att utrymmena utrustas som följer:

mk
a) grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 710
b) allmänna bibliotek 1 210

6 §

De priser per enhet som avses i 2 och 4 § motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 105,9 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 1999 (1995 = 100).


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 2000 och tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 2000. På projekt som har inletts innan statsandel beviljats, tillämpas dock de för inledningsåret fastställda priserna per enhet.

Helsingfors den 26 januari 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.