48/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991) 1 §, sådan den lyder i lag 336/1999, som följer:

1 §

Varje kommun skall inom sitt område sköta verkställigheten av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt andra lagar, förordningar och beslut som gäller landsbygdsnäringar så som bestäms särskilt.

Kommunen skall lämna handräckning och ge utlåtanden och redogörelser till jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralen och andra statliga myndigheter i ärenden som hör samman med landsbygdsnäringarna samt renhushållningen och naturnäringarna.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.