38/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1984 om Riksdagsbiblioteket (983/1984) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 341/1995, som följer:

3 §

Riksdagsbibliotekets förvaltning sköts av bibliotekets styrelse, som har åtta medlemmar. Till styrelsen väljer riksdagen fem riksdagsledamöter, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt bland dem som avses i 2 mom. eller bland andra personer tre som står utanför riksdagen och av vilka en är sakkunnig inom statsförvaltningen, en inom den rättsvetenskapliga forskningen och en inom den statsvetenskapliga forskningen. Likaså väljer riksdagen personliga suppleanter för styrelsemedlemmarna.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999
GrUB 10/1999
RSv 143/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.