37/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 5 § lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 340/1995, som följer:

5 §
Förvaltningsrådet

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksmöte. De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats, och deras uppdrag pågår till dess val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas. Till medlemmar i förvaltningsrådet skall väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999
GrUB 10/1999
RSv 143/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.