36/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 4 § lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 245/1996, som följer:

4 §
Statens säkerhetsfonds fullmäktige

Fondens verksamhet och användningen av bankstödet övervakas av statens säkerhetsfonds fullmäktige, som har nio ledamöter. Fullmäktige väljs av riksdagen vid valperio- dens första riksmöte. Fullmäktiges mandatperiod börjar så snart valet har förrättats och fortgår till dess val av ledamöter i följande fullmäktige förrättas.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999
GrUB 10/1999
RSv 143/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.