1362/1999

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Statsrådets beslut om ändring av 15 § statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändrat 15 § i sitt beslut av den 10 december 1998 (943/1998), som följer:

15 §
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

Stöd betalas årligen till innehavare av lagerutrymme för skogsbär och skogssvamp så, att det årliga totala stödet är högst 2,0 miljoner mark. Stödbeloppet per lagrat kilogram kan vara högst 2,5 mark.

På det stöd som avses i denna paragraf tillämpas inte vad som föreskrivs ovan i 3 och 4 §.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de detaljerade stödgrunderna.

Lagringsstöd betalas inte, om stödet uppgår till mindre än 500 mark per stödtagare.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.