1351/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om ändring av 8 och 15 § förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/1996) 8 § 4 mom., sådant det lyder delvis ändrad i förordning 1267/1997, och

ändras 15 § som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst, såsom ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse är 29 procent, om inte något annat stadgas eller bestäms. På bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen likaså 29 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag.

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 500 mark och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 19 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 500 mark är 13 procent.

Förskottsinnehållningen på sådana ersättningar för arbete som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd och som betalas till ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret är 13 procent.

Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Den tillämpas på prestationer som betalas den 1 januari 2000 eller senare.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.