1350/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 18 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 18 § 1 mom. och

ändras rubriken för 18 §, som följer:

18 §
Straffbestämmelser


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999
StaUB 30/1999
FvUU 10/1999
RSv 131/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.