1348/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 23 och 34 § och

ändras 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 506/1998, som följer:

22 §
Verkställande av beskattning

När skatteverket verkställer beskattningen beräknar och debiterar det fastighetsskatten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999
StaUB 30/1999
FvUU 10/1999
RSv 131/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.