1345/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om temporär ändring av 124 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 124 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag /1999, som följer:

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 29. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfund och samfällda förmåner från landskapet Åland betalas dock 17,9742 procent i skatt till staten för skatteåret 2000.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 11,0258 skatteåret 2000. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 10,5531 skatteåret 2000.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2000.

RP 71/1999
StaUB 26/1999
StoUB 1/1999
RSv 115/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.