1343/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 21 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 21 § 2 mom. som följer:

21 §

Den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund samt deras församlingar liksom även pensionsanstalter, pensionsstiftelser och pensionskassor som har grundats för deras an ställda betalar skatt till kommunen enligt den inkomstskatteprocent som anges i 124 § 3 mom. och som avser kommunens andel av samfundsskatten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 71/1999
StaUB 26/1999
StoUB 1/1999
RSv 115/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.